Održana izborna Skupština Društva pedagoga

Datum objave: 24. 4. 2019.

Društvo pedagoga tehničke kulture županije Brodsko-posavske djeluje neprekidno od 1994. Osnivačka skupština održana je 16. listopada 1994. na kojoj je usvojen Statut društva, program rada i izabrano vodstvo. Za prvog predsjednika društva izabran je Šimo Vukasović, koji tu dužnost obnaša do 2012. godine, za tajnika Zlatko Bagarić, te članovi Izvršnog odbora: Ljubica Raguž, Nikola Pavelić, Dragica Rajković, Slavica Bošnjak i Antun Matasović.
2001. godine formiraju se županijska stručna vijeća tako je naše društvo za voditelja županijskog stručnog vijeća predložilo Šimu Vukasovića koji tu dužnost obnaša do odlaska u mirovinu 2014. godine.
Od 2002. do danas predsjednik društva je Mato Šimunović. Dužnost tajnika od 2002. do 2006. obnaša Nenad Tonković. Od 2006. do 2015. tajnik Društva je Šimo Vukasović.
Sadašnje vodstvo društva izabrano je na Izbornoj Skupštini 2015. godine u Slavonskom Brodu. Za predsjednika je ponovno izabran Mato Šimunović, dopredsjednik je Milan Rendulić, tajnica Sunčica Dolovčak ostali članovi Izvršnog odbora su Marija Alagić i Tihomir Kudra.
Programske aktivnosti društva
Ciljevi i zadaci Društva su poticanje i organiziranje stručnog usavršavanja i razmjena iskustava članova te pomaganje razvitka i djelovanja pokreta „Znanost mladima“, organiziranje izložbi, smotri i natjecanja djece osnovnoškolskog uzrasta te promicanje tehničkog stvaralaštva i razvijanje tehničkih znanja i vještina kod mladih. Glavni ciljevi Društva su: stručno usavršavanje učitelja tehničke kulture, identificiranje i rad s nadarenim učenicima, vježbe u nastavi tehničke kulture, područja automatizacije i robotike, prometne kulture i priprema učenika za natjecanje mladih tehničara i „Sigurno u prometu“.
U prvom mandatu posebna je pozornost posvećena stručnom usavršavanju učitelja tehničke kulture. Provedeno je osposobljavanje učitelja za voditelje informatičkih učionica u suradnji sa Strojarskim fakultetom u Slavonskom Brodu. Tako je 15 učitelja tehničke kulture položilo ispit za voditelja informatičke učionice. Na taj način je Društvo među prvima u Republici Hrvatskoj osposobilo učitelje za izvođenje nastave informatike i time riješilo strah od nedostataka posla za učitelje .
tehničke kulture, jer se satnica tehničke kulture godinama smanjuje.
Posebna pozornost Društva i članova posvećena je organizaciji natjecanja mladih tehničara, zatim natjecanja „Sigurno u prometu“ a od 2013. godine i Modelarske lige.
Organizirane su stručne ekskurzije i terenska nastava. Posjeti termoelektrani Plomin, Memorijalnom centru Nikole Tesle u Smiljanu, brodogradilištu Uljanik u Puli a posebno se dojmila terenska nastava i obilazak reverzibilne hidroelektrane Velebit. Vozači i putnici koji se starom cestom spuštaju s Velebita prema Obrovcu proći će ispod goleme sive cijevi položene na planinske obronke. Niz tu cijev se vode s Gračačke visoravni, iz rječica Ričice, Opsenice, Otuče i Krivaka, te akumulacijskih jezera Štikade i Opsenice, kroz osam kilometara tunela i cijevi, s visine od 549 metara obrušavaju na lopatice dviju turbina smještenih na dnu golemog betonskog “bunara” 60 metara ispod zemlje i gotovo 40 metara ispod razine mora.
U području stručnog usavršavanja i osposobljavanja svojih članova tijekom 2008. godine Društvo bilježi niz aktivnosti. Aktivno se uključilo u proces uvođenja novog programa predmeta Tehnička kultura i HNOS-a u osnovnoj školi. U suradnji sa Stručnim vijećem učitelja tehničke kulture uspješno je organizirana i provedena edukacije učitelja tehničke kulture za provođenje novog programa u petim razredima osnovne škole.
Tijekom 2009. godine Društvo bilježi niz aktivnosti. Aktivno se uključilo u proces uvođenja novog programa predmeta Tehnička kultura i HNOS-a u osnovnoj školi. U suradnji sa Stručnim vijećem učitelja tehničke kulture uspješno je organizirana i provedena radionica iz elektronike – voditelj radionice Franjo Pavlović tajnik HSPTK i elektrotehnike – voditelj radionice Slavko Marenčić – Školska knjiga. Sigurno je da ovakav oblik rada pridonosi kvalitetnijem stručnom usavršavanju učitelja tehničke kulture za provođenje novog programa u osmim razredima osnovne škole i izvannastavnim aktivnostima.
U 2010. godini društvo je organiziralo predavanje Ostvarivanje temeljnih odrednica Bloomove taksonomije u nastavi tehničke kulture – predavač: mr. sc. Luka Majetić, Filozofski fakultet u Rijeci. Zatim radionicu izrada modela kućnog sustava za opskrbu energijom iz alternativnih izvora – izrada modela – voditelj radionice: Ivan Jukić, prof. iz Đakova.
Društvo je u 2017. godini organiziralo stručno osposobljavanje članova, učitelja tehničke kulture naše županije. Održane su dvije radionice:
– Radionica iz elektronike u suradnji sa Hrvatskim savezom pedagoga tehničke kulture. Na radionici je sudjelovalo 24 učitelja uključenih u rad Društva kao mentori i voditelji programa iz elektronike. Radionica je održana 22.2.2017. godine u OŠ „Ljudevit Gaj“ Nova Gradiška a voditelj radionice bio je Dragan Vlajinić.
– Društvo pedagoga tehničke kulture u suradnji sa Hrvatskom savezom pedagoga tehničke kulture organizira radionicu projektni zadatak „Pametna kuća“. Radionica se održala 7.10.2017. godine (subota) u OŠ Ivana Gorana Kovačića Staro Petrovo Selo. Trajanje radionice 6 sati. Predavači Ivan Rajsz i Robert Herčeki donijeli su komplet materijala deset kuća za deset polaznika. Završene radove „Pametne kuće“ sudionici radionice ponijeli su u svoju učionicu.
slika.
U Pleternici je 2018. godine zajedno sa učiteljima iz Požeške županije društvo organiziralo radionicu Elementarna robotika, voditelji Dragan i Maja Vlajinić. Radionica se održavala u suradnji sa Hrvatskim savezom pedagoga tehničke kulture koji je osigurao laptope i Fischer set kutije.

Članovi društva u državnim povjerenstvima

Društvo je bilo neposredno uključeno u rad Državnog povjerenstva za natjecanje mladih tehničara. Šimo Vukasović je bio nositelj teme i izradu zadataka u natjecanju 5. razreda od 2009. do 2014. godine dok je Mato Šimunović bio član ocjenjivačkog povjerenstva za 5. razred od 2009. do 2016. godine.
Predsjednik društva Mato Šimunović zbog iznimnih postignuća u radu sa učenicima bio je član državnog povjerenstva u natjecanju iz prometne kulture pod nazivom „Sigurno u prometu“ od 2006. do 2010. godine.
Smotre i natjecanje mladih tehničara
Društvo aktivno sudjeluje u organiziranju natjecanja i smotri mladih tehničara. Tako je odmah iza rata u OŠ „Hugo Badalić“ Slavonski Brod organizirano županijsko natjecanje a domaćin i organizator je predsjednik društva Šimo Vukasović. Iduće natjecanje održano je u OŠ Ivana Gorana Kovačića Staro Petrovo Selo, gdje je domaćin Mato Šimunović. Od 1997. godine natjecanje se održava u OŠ Ante Starčevića u Rešetarima. Domaćin i organizator je ravnatelj škole Duško Batalo i sam učitelj tehničke kulture tako da je natjecanje dobilo dobrog domaćina pa se tako dugo i održalo u Rešetarima. Od 2006. godine ravnatelj škole u Rešetarima je Tihomir Batalo ali se natjecanje i dalje nastavilo održavati do 2015. godine. Od 2016. godine do danas natjecanje se održava u OŠ „Ivan Meštrović“ Vrpolje.
Veliki doprinos i angažman u natjecanju mladih tehničara dali su ravnatelji OŠ Ante Starčevića iz Rešetara, Duško Batalo i Tihomir Batalo koji su do 2015. godine bili domaćini i predsjednici županijskog povjerenstva za natjecanje mladih tehničara. Od 2016. godine natjecanje se održava u OŠ „Ivan Meštrović“ Vrpolje. Domaćin i predsjednik županijskog povjerenstva je ravnatelj škole Miroslav Zmajić koji također daje veliki doprinos i nastoji da se natjecanje održi na visokom nivou i udovolji svim našim potrebama
Od 2008. godine natjecanje se organizira po novim pravilima koja za cilj imaju stavljanje vještina i znanja na prvo mjesto. Natječu se učenici po razredima a svi imaju iste uvijete, pisanje testa, izrada zadatka za koji su dobili materijal i prezentaciji rada. Iz svake kategorije učenici su na licu mjesta izradili neki uradak a nakon vrednovanja proglašeni su i najbolji u H kategorijama (redovna nastava 5.- 8. razred i P kategorijama (izvannastavne aktivnosti).
Na školskim natjecanjima iz tehničke kulture od 2008. godine sudjeluje preko 600 učenika gotovo iz svih osnovnih škola županije. Domaćin županijskih natjecanja do 2015. godine je OŠ Ante Starčevića Rešetari. Ravnatelj škole i predsjednik županijskog povjerenstva za natjecanje mladih tehničara gosp. Tihomir Batalo sa svojim suradnicima izuzetno dobro organizira županijsko natjecanje. Svake godine preko stotinu učenika sudjeluje na županijskom natjecanju što je zahtijevalo izniman angažman svih sudionika.
Doprinos društva u provođenju natjecanja mladih tehničara
Analizirajući promjene u sustavu natjecanja 2008. godine vodstvo društva donijelo je odluku o nabavci materijala za školska natjecanja mladih tehničara kako bi kolegama osigurali iste uvijete za provođenje školskih natjecanja. To je bila mudra i dobra odluka jer nam se broj učenika na natjecanjima drastično povećao a kolegama smo olakšali pripremu natjecanja. Nabavku materijala za školska natjecanja vodio je i realizirao predsjednik društva Mato Šimunović. Materijal je bio pakiran u vrećice po kategorijama i dostavljen u sve škole. Tako smo radili sve do 2014. godine. Od tada se na tržištu pojavljuju poduzetnici kod kojih je moguće nabaviti materijal za sva područja natjecanja. Predsjednik društva je redoviti član županijskog povjerenstva za natjecanje mladih tehničara tako da društvo sudjeluje u pripremi i organizaciji natjecanja. Možemo se pohvaliti sa velikim brojem učenika i škola koje provode školska natjecanja iz tehničke kulture. Tablica ispod pokazuje broj sudionika od 2008. godine do danas. Po broju učenika i postotku škola koje organiziraju natjecanja uvrstili smo se u sam vrh u Hrvatskoj.
Doprinos društva u provođenju natjecanja „Sigurno u prometu“

Natjecanje „Sigurno u prometu“ u našoj županiji započelo je 1995. godine. Tada je sustav natjecanja bio da su temeljni auto klubovi u suradnji sa Društvom pedagoga tehničke kulture na svom području organizirali natjecanja u Slavonskom Brodu AK Marsonia a u Starom Petrovom Selu AK Nova Gradiška. Tako je naša županija od 1995.do 1997. godine imala dvije ekipe na državnom natjecanju a nosile su imena auto klubova.
Županijska natjecanja započela su 1998. godine i prvo je održano u OŠ Ivana Gorana Kovačića Staro Petrovo Selo, zatim 1999. u OŠ „Ljudevit Gaj“ Lužani, a od 2000. godine do danas domaćin je OŠ Sibinjskih žrtava iz Sibinja i od tada svaka županija ima jednu ekipu na državnom natjecanju.
Županijska natjecanja izvrsno provode učitelji članovi društva u suradnji s PU Brodsko-posavskom, AK Marsonia, AK Nova Gradiška i domaćinima natjecanja koji su pružali odlične uvjete za natjecanje i bili izuzetno dobri domaćini. Posebno treba istaknuti OŠ „Ivan Mažuranić“ Sibinj koja od 2018. nosi ime OŠ Sibinjskih žrtava Sibinj koji su organizatori županijskih natjecanja neprekidno od 2000. godine do danas. Za izuzetno dobru organizaciju natjecanja ističemo ravnatelje škole u Sibinju Anu Lujić zatim Mirelu Mršić-Pavičić i Josipa Šišmanovića te članove našeg društva Nikolu Pavelića a poslije Sunčicu Dolovčak učitelje tehničke kulture u Sibinju.
Veliku potporu i doprinos natjecanju dali su i Pročelnici Upravnog odjela za obrazovanje, šport i kulturu Vlado Štefanek a poslije i Anica Vukašinović.
Na Državnim natjecanjima“Sigurno u prometu“ od 1995. godine do danas učenici naše županije postizali su odlične rezultate, a prometna kultura je područje kojem se Društvo zaista može posebno pohvaliti.
Pojedinačno je na državnim natjecanjima „Sigurno u prometu“ osvojeno 16 prvih mjesta, 9 drugih mjesta 7 trećih mjesta a 10 puta bili smo ekipni prvaci Države, 5 puta drugi i 4 puta treći u Hrvatskoj a do sada je 27 učenika naše županije predstavljalo Republiku Hrvatsku na Europskim natjecanjima „Sigurno u prometu“. Najznačajniji uspjeh je osvajanje 1. mjesta na Europskom natjecanju 2001. godine održanom u Zagrebu. Dvoje od četvero članova ekipe Hrvatske bili su: Dijana Ličina i Adam Kovačević, mentor Mato Šimunović iz OŠ Ivana Gorana Kovačića Staro Petrovo Selo.. Veliku pomoć pri organizaciji ovih natjecanja pružaju HAK i MUP.

Sadašnje vodstvo društva izabrano je na Izbornoj Skupštini 2019. godine u Slavonskom Brodu. Za predsjednika je ponovno izabran Mato Šimunović, dopredsjednik je Milan Rendulić, tajnica Sunčica Dolovčak ostali članovi Izvršnog odbora su Marija Alagić i Tihomir Kudra.