Javni poziva za predlaganje programa javnih potreba Brodsko-posavske županije u tehničkoj kulturi u 2019.

Datum objave: 14. 6. 2018.

Ur.br 30-1/2018

12.06.2018.

 

UDRUGAMA  TEHNIČKE KULTURE

 

Upravni odbor Zajednice tehničke kulture Brodsko-posavske županije (ZTK) je donio Odluku o objavi Javnog poziva za predlaganje programa javnih potreba u tehničkoj kulturi u 2019. godini. Javne potrebe u tehničkoj kulturi jesu aktivnosti, poslovi i djelatnosti u svezi s djelovanjem ZTK  i udruga udruženih u ZTK.

 

Na temelju članaka 18., 19. i 31. Zakona o tehničkoj kulturi (Narodne novine, br. 76/1993., 11/1994. i 38/2009.) i članaka 10. i 43. Statuta Zajednice tehničke kulture Brodsko-posavske županije(u daljnjem tekstu: ZTK), članka 1. stavka 3. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine, br. 26/15) te na temelju projekcije proračuna županije za 2019. godinu za aktivnost – Poticaji Zajednici tehničke kulture Upravni odbor Zajednice tehničke kulture na svojoj 4. sjednici održanoj 12. lipnja 2018 . godine donosi

 

ODLUKU
o objavi Javnog poziva za predlaganje programa javnih potreba Brodsko-posavske županije u tehničkoj kulturi u 2019. godini

I.Objavljuje se Javni poziv za predlaganje programa javnih potreba županije u tehničkoj kulturi u 2019. godini.

II.Tekst Javnog poziva iz točke 1. ove Odluke s pripadajućom dokumentacijom bit će objavljen na web stranici Zajednice tehničke kulture 15. lipnja 2018. godine te će biti poslan elektroničkom poštom svim udrugama tehničke kulture.

III. Rok za prijavu prijedloga programa je 1. listopada 2018. godine.

IV.Dokumenti koji su sastavni dio ovog Javnog poziva su:
1. Javni poziv za predlaganje programa javnih potreba županije u tehničkoj kulturi u 2019. godini
2. Upute za prijavitelje

3. Obrasci
a) OBRAZAC OPISA PROGRAMA
b) Obreazac proračuna programa
c) Obrazac popisa prijedloga programa s traženim iznosima
d) Obrazac izjeve o nepostojanju dvostrukog financiranja
e) Obrazac izjava o partnerstvu
f) Obrazac izjave o financiranju iz javnih izvora
g) Obrazac životopisa edukatora
h) Obrazac vrednovanja programa
i) Popis za provjeru administrativnih uvjeta Javnog poziva

  1. Prijavljivanjem na ovaj Javni poziv svi prijavitelji pristaju na propisane uvjete i postupke navedene u dokumentaciji Javnog poziva.

 

Predsjednik

Ivan Klopan