XYudruga_Izjavaonepostojanjudvostrukogfinanciranja_2024.docx