JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJE PROGRAMA JAVNIH POTREBA U TEHNIČKOJ KULTURI U 2024.

Datum objave: 02. 10. 2023.

Ur.br 12-1/2023


UDRUGAMA TEHNIČKE KULTURE

Upravni odbor Zajednice tehničke kulture Brodsko-posavske županije (ZTK) je donio Odluku o objavi Javnog poziva za predlaganje programa javnih potreba u tehničkoj kulturi u 2024. godini. Javne potrebe u tehničkoj kulturi jesu aktivnosti, poslovi i djelatnosti u svezi s djelovanjem ZTK i udruga udruženih u ZTK.

Na temelju članaka 18., 19. i 31. Zakona o tehničkoj kulturi (Narodne novine, br. 76/1993., 11/1994. i 38/2009.) i članaka 10. i 43. Statuta zajednice tehničke kulture Brodsko-posavske županije (u daljnjem tekstu: ZTK), članka 1. stavka 3. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine, br. 26/15) te na temelju projekcije proračuna županije za 2024. godinu za aktivnost – Poticaji zajednici tehničke kulture Upravni odbor Zajednice tehničke kulture na svojoj 1. sjednici održanoj 27. rujna 2023. godine donosi

ODLUKU o
Objavi Javnog poziva za predlaganje programa javnih potreba ZTK u tehničkoj kulturi u 2024. godini

Objavljuje se Javni poziv za predlaganje programa javnih potreba grada u tehničkoj kulturi u 2024. godini.
II. Tekst Javnog poziva iz točke 1. ove Odluke s pripadajućom dokumentacijom bit će objavljen na web stranici Zajednice tehničke kulture 2. listopad 2023. godine te će biti poslan elektroničkom poštom svim udrugama tehničke kulture.
III. Rok za prijavu prijedloga programa je 2.studeni 2023. godine .(Dostaviti poštom, potpisano i s pečatima)

2.11. dostaviti dokumente elektroničkom poštom na email: ztkgsb@gmail.com u pdf obliku ( identični onima u pisanoj formi)


Dokumenti koji su sastavni dio ovog Javnog poziva su:
1. Javni poziv za predlaganje programa javnih potreba grada u tehničkoj kulturi u 2024. godini
2. UPUTE ZA PRIJAVITELJE
3. Obrasci:
a) OBRAZAC OPISA PROGRAMA za ZTBP
b) XYudruga_PRORACUNprijedlogaprogramaTK_2024
c) xYudruga_Popisprogramastraenimiznosima_2024
d)XYudruga_Izjavaonepostojanjudvostrukogfinanciranja_2024
e) XYudruga_Izjavaopartnerstvu_2024
f)XYudruga_Izjavaofinanciranjuizjavnihizvora_2024
g) XYudruga_Zivotopisedukatora_2024
h) Obrazac_VrednovanjeprogramaZTKBPZ2024
i) POPIS Z APROVJERU ADMINISTRATIVNIH UVJETA

V. Prijavljivanjem na ovaj Javni poziv svi prijavitelji pristaju na propisane uvjete i postupke navedene u dokumentaciji Javnog poziva.

 

Predsjednik
Ilija Begić