d_XYudruga_Izjavaonepostojanjudvostrukogfinanciranja_2022