JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJE PROGRAMA JAVNIH POTREBA U TEHNIČKOJ KULTURI U 2021.

Datum objave: 14. 9. 2020.

Datum objave: 15.9. 2020.

Ur.br 15-1/2020
2.9.2020.

UDRUGAMA TEHNIČKE KULTURE

Upravni odbor Zajednice tehničke kulture Brodsko-posavske županije (ZTK) je donio Odluku o objavi Javnog poziva za predlaganje programa javnih potreba u tehničkoj kulturi u 2021. godini. Javne potrebe u tehničkoj kulturi jesu aktivnosti, poslovi i djelatnosti u svezi s djelovanjem ZTK i udruga udruženih u ZTK.

Na temelju članaka 18., 19. i 31. Zakona o tehničkoj kulturi (Narodne novine, br. 76/1993., 11/1994. i 38/2009.) i članaka 10. i 43. Statuta zajednice tehničke kulture grada Slavonskog Broda (u daljnjem tekstu: ZTK), članka 1. stavka 3. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine, br. 26/15) te na temelju projekcije proračuna Županije za 2021. godinu za aktivnost – Poticaji zajednici tehničke kulture Upravni odbor Zajednice tehničke kulture na svojoj 2 sjednici održanoj 2. rujna 2020. godine donosi

ODLUKU o
Objavi Javnog poziva za predlaganje programa javnih potreba Brodsko-posavske županije u tehničkoj kulturi u 2021. godini

Objavljuje se Javni poziv za predlaganje programa javnih potreba Brodsko-posavske županije  u tehničkoj kulturi u 2021. godini.

II. Tekst Javnog poziva iz točke 1. ove Odluke s pripadajućom dokumentacijom bit će objavljen na web stranici Zajednice tehničke kulture 15. rujan 2020. godine.
III. Rok za prijavu prijedloga programa je 15.listopada 2020. godine .
IV. Dokumenti koji su sastavni dio ovog Javnog poziva su:
1. Javni poziv za predlaganje programa javnih potreba grada u tehničkoj kulturi u 2021. godini (ovaj tekst)

2. UPUTE ZA PRIJAVITELJE

3. Obrasci:

a) OBRAZAC OPISA PROGRAMA za ZTBPZ
b)Obrazac proračuna programa 2021
c) Obrazac popisa prijedloga programa 
d) Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja
e) Obrazac izjave o parnerstvu
f) Obrauzac izjave o programiam financiranih iz javnih izvora
g) Obrazac životopisa edukatora
h) Obrazac_Vrednovanje programa
i) POPIS ZA PROVJERU ADMINISTRATIVNIH UVJETA

V. Prijavljivanjem na ovaj Javni poziv svi prijavitelji pristaju na propisane uvjete i postupke navedene u dokumentaciji Javnog poziva.

 

Predsjednik
Ivan Klopan