JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJE PROGRAMA JAVNIH POTREBA U TEHNIČKOJ KULTURI U 2020.

Datum objave: 24. 9. 2019.

Datum objave: 24.9. 2019.
Ur.br 73-1/2019
24.9.2019.

UDRUGAMA TEHNIČKE KULTURE

Upravni odbor Zajednice tehničke kulture Brodsko-posavske županije (ZTK) je donio Odluku o objavi Javnog poziva za predlaganje programa javnih potreba u tehničkoj kulturi u 2020. godini. Javne potrebe u tehničkoj kulturi jesu aktivnosti, poslovi i djelatnosti u svezi s djelovanjem ZTK i udruga udruženih u ZTK.
Na temelju članaka 18., 19. i 31. Zakona o tehničkoj kulturi (Narodne novine, br. 76/1993., 11/1994. i 38/2009.) i članaka 10. i 43. Statuta zajednice tehničke kulture grada Slavonskog Broda (u daljnjem tekstu: ZTK), članka 1. stavka 3. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine, br. 26/15) te na temelju projekcije proračuna Županije za 2020. godinu za aktivnost – Poticaji zajednici tehničke kulture Upravni odbor Zajednice tehničke kulture na svojoj 1. sjednici održanoj 24. rujna 2019. godine donosi
ODLUKU o
Objavi Javnog poziva za predlaganje programa javnih potreba Brodsko-posavske županije u tehničkoj kulturi u 2020. godini
I. Objavljuje se Javni poziv za predlaganje programa javnih potreba grada u tehničkoj kulturi u 2020. godini.
II. Tekst Javnog poziva iz točke 1. ove Odluke s pripadajućom dokumentacijom bit će objavljen na web stranici Zajednice tehničke kulture 24. rujan 2019. godine te će biti poslan elektroničkom poštom svim udrugama tehničke kulture.
III. Rok za prijavu prijedloga programa je 24.listopada 2019. godine .
IV. Dokumenti koji su sastavni dio ovog Javnog poziva su:
1. Javni poziv za predlaganje programa javnih potreba grada u tehničkoj kulturi u 2020. godini
2. 61-1 UPUTE ZA PRIJAVITELJE
3. Obrasci:
a) OBRAZAC OPISA PROGRAMA za ZTBPZ
b) Obrazac proračuna programa 2020
c) Obrazac popis programa s traženim iznosima_2020
d) Obrazac izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja_2020
e) Obrazac Izjava o partnerstvu_2020
f) Obrazac izjava o financiranju iz javnih izvora_2020
g) Obrazac životopis edukatora_2020
h) Obrazac Vrednovanje programa 2020
i) POPIS ZA PROVJERU ADMINISTRATIVNIH UVJETA
V. Prijavljivanjem na ovaj Javni poziv svi prijavitelji pristaju na propisane uvjete i postupke navedene u dokumentaciji Javnog poziva.

Udruge koje budu uvrštene u programe financiranja potpisuju Ugovore i daju izvješća do 10.3.2021. godine zajedno s obrascima:

1,. Obrazac opisnog izvješća rada u 2020.

2. OBRAZAC FINANCIJSKOG IZVJEŠTAJA za 2020.

Predsjednik
Ivan Klopan