Smjernice za izradu prioriteta financiranja tehnicke kulture na lokalnoj razini 2017