JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJE PROGRAMA JAVNIH POTREBA U TEHNIČKOJ KULTURI U 2023. BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE

Datum objave: 13. 10. 2022.

Datum objave: 15.10 2022.

Ur.br 12-1/2022
15.10.2022.

UDRUGAMA TEHNIČKE KULTURE

Upravni odbor Zajednice tehničke kulture Brodsko-posavske županije (ZTK) je donio Odluku o objavi Javnog poziva za predlaganje programa javnih potreba u tehničkoj kulturi u 2023. godini. Javne potrebe u tehničkoj kulturi jesu aktivnosti, poslovi i djelatnosti u svezi s djelovanjem ZTK i udruga udruženih u ZTK.

Na temelju članaka 18., 19. i 31. Zakona o tehničkoj kulturi (Narodne novine, br. 76/1993., 11/1994. i 38/2009.) i članaka 10. i 43. Statuta zajednice tehničke kulture BPŽ (u daljnjem tekstu: ZTK), članka 1. stavka 3. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine, br. 26/15) te na temelju projekcije proračuna Županije za 2022. godinu za aktivnost – Poticaji zajednici tehničke kulture Upravni odbor Zajednice tehničke kulture na svojoj 3. sjednici održanoj 27 rujan  2022. godine donosi

ODLUKU o
Objavi Javnog poziva za predlaganje programa javnih potreba Brodsko-posavske županije u tehničkoj kulturi u 2023. godini

Objavljuje se Javni poziv za predlaganje programa javnih potreba grada u tehničkoj kulturi u 2023. godini.
II. Tekst Javnog poziva iz točke 1. ove Odluke s pripadajućom dokumentacijom bit će objavljen na web stranici Zajednice tehničke kulture 15. listopada  2022. godine te će biti poslan elektroničkom poštom svim udrugama tehničke kulture.
III. Rok za prijavu prijedloga programa je 15.studeni 2022. godine

IV. Dokumenti koji su sastavni dio ovog Javnog poziva su:


1. Javni poziv za predlaganje programa javnih potreba grada u tehničkoj kulturi u 2023. godini

2. Upute za prijavitelje

3. Obrasci:

a) OBRAZAC OPISA PROGRAMA za ZTKBPŽ
b) Obrazac proračuna programa
c) Obrazac popisa prijedloga programa s traženim iznosima
d) Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja
e) Obrazac izjave o partnerstvu 
f) Obrazac izjave o programima financiranim iz javnih izvora
g) Obrazac životopisa edukatora
h) Obrazac za vrednovanje programa 
i) Popis za provjeru administrativnih uvjeta Javnog poziva

V. Prijavljivanjem na ovaj Javni poziv svi prijavitelji pristaju na propisane uvjete i postupke navedene u dokumentaciji Javnog poziva.

 

Predsjednik
Ilija Begić