8-1 Izvjesce o radu i financisdjkom poslovanju 2017_ZTKBP